Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Klasy 1-3:
Nauczyciele: mgr Ewa Chrzanowska, mgr Lucyna Ciszczoń, mgr Agata Przybycień, mgr Wiesława Ptaszek, mgr Ewa Ziemba, mgr Agata Zębala 

Wersja Word 
Wymagania programowe dla uczniów kończących klasę 3.

HISTORIA klasy 4-8:
Nauczyciele: mgr Bożena Skałba, mgr Sławomir Kowalski 

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne 

JĘZYK ANGIELSKI:
Nauczyciele: mgr Sylwia Zimowska, mgr Agnieszka Sztaba

Wymagania edukacyjne - klasa 4  
Wymagania edukacyjne - klasa 5 
Wymagania edukacyjne - klasa 6 
Wymagania edukacyjne - klasa 7
Wymagania edukacyjne - klasa 8 

JĘZYK POLSKI:
Nauczyciele: mgr Klaudia Obrzut, mgr Małgorzata Świerz, mgr Małgorzta Tokarz, mgr Lucyna Zawilińska

Przedmiotowy system oceniania.

GEOGRAFIA:
Nauczyciel: mgr Danuta Zimowska  

MATEMATYKA:
Nauczyciel: mgr Urszula Bulińska, Anna Kukla 

Przedmiotowe wymagania z matematyki 

MATEMATYKA:
Nauczyciele: mgr Małgorzata Kędzior 

MUZYKA:
Nauczyciel: mgr Piotr Przyrowski 


PLASTYKA:
Nauczyciel: mgr Bartłomiej Kiełtyka    

Przedmiotowy system oceniania klasy 4-7

 
PRZYRODA:
Nauczyciel: mgr Danuta Zimowska 
​ 
Przedmiotowy system oceniania 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Nauczyciele: mgr Piotr Tenreowicz, mgr Maciej Śliwa, mgr Tomasz Chmura  

Przedmiotowy system oceniania 
 
INFORMATYKA:
Nauczyciel: mgr Marek Szura 

TECHNIKA:
Nauczyciel: mgr Łukasz Stelmach 

RELIGIA:
Nauczyciele: siostra Katarzyna Wójcik, mgr Patryck Czech

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:
Nauczyciel: Danuta Zimowska 

CHEMIA, FIZYKA
Nauczyciel: mgr Krystyna Zawadzka
 
 
Sposoby oceniania 
 
CHEMIA:
Nauczyciel: mgr Krystyna Zawadzka 

Wymagania - klasa 7 
Wymagania - klasa 8

FIZYKA:
Nauczyciel: mgr Krystyna Zawadzka  

Wymagania - klasa 7 
Wymagania - klasa 8  

JĘZYK NIEMIECKI: 
Nauczyciel: mgr
 Ewa Müller

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne  
Przedmiotowy system oceniania 

BIOLOGIA:
Nauczyciel: mgr Ewa Ziomek

Sposoby oceniania

Wymagania - klasa 5 
Wymagania - klasa 6 
Wymagania - klasa 7 
Wymagania - klasa 8

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: 
Nauczyciel: mgr Piotr Tenerowicz 

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne. 
 

 


 

105303