Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

NAUCZANIE ZINTEGROWANE Klasy 1-3:
Nauczyciele: mgr Lucyna Ciszczoń, mgr Agata Przybycień, mgr Wiesława Ptaszek, mgr Ewa Ziemba, mgr Agata Zębala, mgr Małgorzata Szurek, mgr Karolina Urbanowska

Wersja Word 
Wymagania edukacyjne dla I etapu kształcenia

HISTORIA klasy 4-8:
Nauczyciele: mgr Sławomir Kowalski 

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne 

JĘZYK ANGIELSKI:
Nauczyciele: mgr Sylwia Zimowska, mgr Agnieszka Sztaba, mgr Paulina Filar-Bochenek,

Wymagania edukacyjne klasy 1-3
Wymagania edukacyjne klasy 4-8

Szczególwe wymagania:


JĘZYK POLSKI:
Nauczyciele: mgr Małgorzata Świerz, mgr Małgorzta Tokarz, mgr Lucyna Zawilińska

Przedmiotowy system oceniania.

GEOGRAFIA I PRZYRODA:
Nauczyciel: mgr Danuta Zimowska 

Wymagania edukacyjne z przyrody kl 4

Wymagania edukacyjne z geografii kl 5
Wymagania edukakacyjne z geografii kl 6
Wymagania edukacyjne z geografii kl 7
Wymagania edukacyjne z geografii kl 8

Wymagania edukacyjne z geografii

MATEMATYKA:
Nauczyciel: mgr Urszula Bulińska, Małgorzata Kędzior

Wymagania dotyczące oceniania.

MUZYKA:
Nauczyciel: mgr Piotr Przyrowski 

Przedmiotowy system oceniania klasy IV-VII 

PLASTYKA:
Nauczyciel: mgr Bartłomiej Kiełtyka    

Przedmiotowy system oceniania klasy 4-7

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Nauczyciele: mgr Piotr Tenreowicz, mgr Maciej Śliwa, mgr Tomasz Chmura, mgr Klaudia Gabryel, mgr Krzysztof Mrozek

Przedmiotowy system oceniania
 
INFORMATYKA:
Nauczyciel: mgr Marek Szura 

Wymagania dotyczące oceniania

TECHNIKA:
Nauczyciel: mgr Łukasz Stelmach 

RELIGIA:
Nauczyciele: siostra Dorota Zając, ks. Wojciech Mazurek

Kryteria oceniania

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:
Nauczyciel: mgr Elżbieta Zagórska

CHEMIA, FIZYKA
Nauczyciel: mgr Krystyna Zawadzka
 
 
Sposoby oceniania 
 
CHEMIA:
Nauczyciel: mgr Krystyna Zawadzka 

Wymagania - klasa 7 
Wymagania - klasa 8

FIZYKA:
Nauczyciel: mgr Krystyna Zawadzka  

Wymagania - klasa 7 
Wymagania - klasa 8  

JĘZYK NIEMIECKI: 
Nauczyciel: mgr
 Ewa Müller

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne  
Przedmiotowy system oceniania 

BIOLOGIA i PRZYRODA:
Nauczyciel: mgr Elżbieta Zagórska

Wymagania edukacyjne

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: 
Nauczyciel: mgr Piotr Tenerowicz 

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne. 
 

 


 

422047