Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Oferta szkoły

Treść

Uczniowie w naszej szkole się nie nudzą. Mają możliwość uczestniczenia 
w wielu ciekawych zajęciach. Czujący się dobrze w wodzie biorą udział 
w zajęciach na krytej pływalni pod fachowym okiem specjalisty. 
Ci którzy posiadają problemy zdrowotne mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Uzdolnieni lingwistycznie mogą uczyć się języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Artystyczne dusze korzystają z zajęć tanecznych, teatralnych, plastycznych prowadzonych przez instruktorów GCK i MDK. Ci którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę mogą to czynić na zajęciach kół przedmiotowych: chemicznym, matematycznym, muzycznym, informatycznym i innych. Rozsadzani przez energię mają szanse wyładować ją w sekcjach sportowych: koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego. W szkole prowadzone jest również koło strzeleckie działający przy współpracy LOK.

Szczególnie dumni jesteśmy z prowadzonych przez panią Dorotę Przyrowską zespołów wokalnych oraz zespołu tańca regionalnego Pogórzanie, który prowadzi pani Halina Czeluśniak z GCK, a opiekuje się nim pani Lucyna Ciszczoń.

Uczniowie mogą również na miejscu zdobywać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Jeśli pojawiają się trudności dydaktyczne korzystają z zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Żeby uczynić coś dla ducha biorą udział w koncertach, wyjściach do kina lub wyjazdach do teatru. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć są lekcje w Galerii Sztuki. Dopełnieniem tego są atrakcyjne rajdy 
i wycieczki. Także w Klubie Europejskim działającym w naszej szkole można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. 

Nasza szkoła oferuje swoim uczniom:

 • 23 nowoczesne dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe w tym specjalistyczne: języka polskiego, matematyki, historii, geografii, chemii, fizyki, informatyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych,
 • sala audio-wizualną,
 • 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem (ponad 11 tysięcy woluminów),
 • Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu,
 • pracownie językową z tablicą interaktywną,
 • pracownię multimedialną z tablicą interaktywną,
 • salę gimnastyczną,
 • siłownię,
 • boiska sportowe,
 • szerokie, jasne korytarze,
 • świetlicę z pomieszczeniem do cichej nauki,
 • stołówkę szkolną,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • szatnie,
 • sklepik szkolny.

 

 •  
382554