Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Pedagog i psycholog szkolny

Treść

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pedagog szkolny: mgr Renata Tatko

Poniedziałek   Wtorek   Środa Czwartek Piątek

7.30 - 10.40

13.25 - 14.30

7.30 - 11.45

7.30 - 8.00

8.45 - 11.45

12.30 - 13.45

7.30 - 7.50

8.50 - 13.00

9.30 - 11.45

12.30 - 14.30

Psycholog szkolny: mgr Jadwiga Korpacka-Macek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Nieczynnne

8.00 - 13.00

7.30 - 10.30

Nieczynne

8.00 - 13.00

Pedagog specjalny: mgr Renata Tatko

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

10.40 - 12.40

13.30 - 16.00

Nieczynne

13.00 - 14.30

7.30 - 9.30

Pedagog specjalny: mgr Małgorzata Świerz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.30 - 8.30

7.30 - 8.30

10.50 - 11.35

8.55 - 10.25

9.50 - 10.35

 

130561