Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Treść

Szanowni Rodzice.

Informacja o wysokości opłat za obiady w szkole od miesiąca października 2023r. będzie Państwu przesyłana co miesiąc w pierwszych dniach każdego miesiąca na adres e-mail podany w deklaracji.

Prosimy o terminowe wpłaty.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2023r. obowiązywać będzie wyłącznie bezgotówkowa forma płatności.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem na konto szkoły Nr 08 2030 0045 1110 0000 0160 6960 do 10 dnia każdego miesiąca. Płacąc drogą elektroniczną w tytule płatności należy podać Imię i nazwisko dziecka, klasę i abonament za jaki miesiąc, oraz czy płatność jest za obiady szkolne czy za przedszkole.

Po upływie tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.

Abonament za wrzesień 2023r. wynosi 123,50 zł.

Brak możliwości wykupu pojedynczych obiadów.

Obiady będą wydawane od poniedziałku do piątku od 11:45 – 14:30.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto.

Od 2 stycznia 2023 r. stawka dzienna żywieniowa za obiad dla uczniów wynosi 6,50 zł.

W razie potrzeby pedagog szkolny pomaga uzyskać dofinansowanie do obiadów.

Nieobecność ucznia w szkole korzystającego z obiadów na stołówce należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godz. 9.00 w danym dniu.

406436