Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Szanowni Rodzice.

Od dnia 1 września 2023 r. obowiązuje wyłącznie bezgotówkowa forma płatności za posiłki w szkolnej stołówce. Informacja o wysokości opłat za obiady jest Państwu przesyłana co miesiąc w pierwszych dniach każdego miesiąca na adres e-mail podany w deklaracji.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem na konto szkoły Nr 08 2030 0045 1110 0000 0160 6960 do 15 dnia każdego miesiąca (od 1 marca 2024 r.). Płacąc drogą elektroniczną w tytule płatności należy podać Imię i nazwisko dziecka, klasę i abonament za jaki miesiąc, oraz czy płatność jest za obiady szkolne czy za przedszkole.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto dokładnie wymienionej w e-mailu kwoty.
Po upływie tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.

Brak możliwości wykupu pojedynczych obiadów.
Nieobecność ucznia w szkole korzystającego z obiadów na stołówce należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godz. 9.00 w danym dniu.

Obiady są wydawane od poniedziałku do piątku od 11:45 – 15:00.

Od 2 stycznia 2024 r. stawka dzienna żywieniowa za obiad dla uczniów wynosi 7,00 zł.

Proszę pamiętać, że w  razie potrzeby Pedagog szkolny pomaga uzyskać dofinansowanie do obiadów.

UWAGA

Na prośbę Rodziców od 5  lutego 2024 r. został uruchomiony bezpośredni numer telefonu do pani Intendent. W sprawie opłat oraz odwoływania obiadów prosimy dzwonić codziennie w godzinach 7:00-8:30 oraz 12:00-14:30 pod numer: 731649880.

Można również skorzystać z usługi sms, podając w wiadomości imię i nazwisko dziecka oraz daty odwołanych posiłków. Proszę jednak pamiętać, iż obiady z danego dnia odwołujemy do godziny 9:00.

W innych godzinach nadal można dzwonić na numer Sekretariatu Szkoły: 183536745.

382562