Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

Z historii szkoły….

 • 30.05.1975 r. pojawia się pierwszy dokument-notatka służbowa spisana w Kuratorium okręgu szkolnego w Urzędzie w Rzeszowie dotycząca ustalenia programu budowy szkoły.
 • 29.05.1976 r. Wojewódzki zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Nowym Sączu wysyła pismo dotyczące budowy osiedla przy ul. Korczaka w którym zapisano: „Przyjmuje się docelową wielkość projektowanej szkoły podstawowej o 24 pomieszczeniach do nauki, salę gimnastyczna 
  z przedszkolem czterooddziałowym”
 • 4.11.1981 r. pojawia się kolejna notatka służbowa informująca o istnieniu możliwości budowy przez Spółdzielnię Mieszkaniową szkoły na oś. Korczak, refundowanej przez Urząd Wojewódzki.
 • 1.07.1982 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Wojewódzkim-Kuratorium Oświaty i Wychowania a Spółdzielnią Mieszkaniową o sfinansowanie przez urząd Wojewódzki kosztów realizacji Zespołu Oświatowo-Wychowawczego.
 • 27.10.1984 r. przekazano środki finansowe na rozpoczęcie budowy.
 • 30.12.1988 r. podpisano porozumienie pomiędzy Inspektorem Oświaty mgr Marianem Kuczkiem, a dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 - mgr Janem Piecuchem w sprawie dysponowania i administrowania zasobami nauczycielskimi oraz organizowania i żywienia uczniów.
 • 28.08.1989 r. Odbyła się pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem dyrektora szkoły Pana Jana Piecucha /wicedyrektorem zostaje - wcześniej powołany -  Pan Adam Trojanowicz/. Utworzono 23 oddziały.
 • 1.09.1989 r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego nowej szkoły połączona z oficjalnym otwarciem nowej szkoły. Naukę rozpoczęło 650 uczniów.
 • Wrzesień 1990 r. zakończono budowę Szkoły. Oddano dalsze 2 segmenty: salę gimnastyczną, zespół administracyjno-żywieniowy /bibliotekę, świetlicę, stołówkę/. Szkoła wzbogaciła się o gabinet lekarski i stomatologiczny oraz jako pierwsza w mieście o pracownię komputerową.
 • 1999 r. reforma systemu edukacji wprowadza nowy podział edukacyjny na trzy etapy, który obowiązuje także w „6-ce”:
  - kl. I-III – nauczanie zintegrowane
  - kl. IV-VI- SP
  - kl. I-III –Gimnazjum
 • 1.09.2000 r. powstaje Miejski Zespół Szkół nr 1, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 4
 • 1.09.2006 r. w struktury MZS nr 1 włączone zostaje Miejskie Przedszkole nr 8, które w sąsiedztwie szkoły powstaje w 1981 r. /kierownikiem przedszkola zostaje dotychczasowa dyrektor przedszkola Pani mgr Halina Niziołek/.
 • Sierpień/wrzesień 2007 r. decyzją organu prowadzącego szkołę następuje zmiana nazwy placówki  na Miejski Zespół Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej.
 • 14 .10.2009 r. wielka uroczystość w szkole związana z:
  - Nadaniem imienia Zespołowi- „Bohaterów Ziemi Gorlickiej”
  - 20 - leciem powstania „6-ki”
  - poświęcenia i nadania szkole Sztandaru MZS nr 6 w Gorlicach
  - miejskimi obchodami Dnia Edukacji
 • 31.08. 2019 r. mocą wcześniejszych decyzji władz oświatowych następuje ostateczne wygaśnięcie Gimnazjum –  w skład MZS nr 6 wchodzi 8-klasowa Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Miejskie Przedszkole nr8.         

Opracował S. Kowalski

422087