Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Poczet Sztandardowy

Treść

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest nagrodą – wyróżnieniem dla uczniów. 
W skład pocztu sztandarowego wchodzą 3 osoby: uczeń (chorąży) i dwie uczennice (asysta). Ustalony jest także skład pocztu rezerwowego.  Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły.  Kadencja pocztu trwa jeden rok. Po skończeniu kadencji ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.   Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie 
o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. 
 
Dzień 14 października 2009 r. na długo zapisze się w pamięci wielu osób i historii Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach. Tego dnia gorlicka "Szóstka" Uchwałą Rady Miejskiej w Gorlicach otrzymała zaszczytne imię Bohaterów Ziemi Gorlickiej. Ufundowany przez Radę Rodziców sztandar został poświęcony w czasie uroczystej Mszy świętej w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Następnie na uroczystej akademii został przekazany Dyrektorowi Szkoły Panu Sławomirowi Kowalskiemu i uczniom. Sztandar stał się symbolem najwyższych wartości oraz fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Witolda Kochana, Dyrektora Biura Poselskiego Posłanki pani Barbary Bartuś, Dyrektora Delegatury Kuratora Oświaty w Nowym Sączu pana Władysława Ścianka, Wicestarosty Powiatu Gorlickiego pana Karola Górskiego, Proboszcza Parafii NNMP ks. Stanisława Górskiego, Burmistrza Miasta Gorlice pana Kazimierza Sterkowicza, Wiceburmistrza Miasta Gorlice pana Janusza Fugla, Przewodniczącego Rady Miasta pana Bogdana Musiała, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta pani Jadwigi Wójtowicz, Kierownika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu pana Aleksandra Augustyna, Skarbnika Miasta pani Krystyny Tokarskiej, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty pana Witolda Bogdana, dyrektorów gorlickich szkół i placówek kulturalno-oświatowych, emerytowanych pracowników oświaty, rodziców i uczniów. Nie zabrakło również delegacji z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech. Dyrektorzy partnerskich szkół z Czech, Słowacji i Rumunii przesłali okolicznościowe listy 
z życzeniami i gratulacjami. W tym dniu Miejski Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej otrzymał odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych . Aktu dekoracji sztandaru dokonali pułkownik Antonii Jarosz i kapitan Tadeusz Tenerowicz. 
 

382590