Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Świetlica szkolna

Treść

Świetlica szkolna czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 16:00

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.
Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi  o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponujemy różnorodne zabawy i gry.
Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej.

Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego  myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną.
Gry z zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. 
Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

 
371012