Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

Dyrektor szkoły:
mgr Krzysztof Mrozek 

V-ce dyrektor szkoły
mgr Karolina Urbanowska

 
 
        
Znakomita większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani. 
 

 

Pedagog szkolny 
mgr Renata Tatko 

Psycholog szkolny 
mgr Jadwiga Korpacka-Macek 

Pedagog specjalny 
mgr Renata Tatko  
mgr Małgorzata Świerz

Nauczanie zintegrowane 
mgr Wiesława Ptaszek 
mgr Lucyna Ciszczoń 
mgr Agata Przybycień 
mgr Ewa Ziemba 
mgr Agata Zębala 
mgr Małgorzata Szurek 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
mgr Klaudia Gabryel
mgr Małgorzata Tokarz 
mgr Piotr Przyrowski 
mgr Agnieszka Sztaba 
mgr Małgorzata Świerz 
mgr Sylwia Zimowska 
mgr Sławomir Kowalski 
mgr Paulina Filar-Bochenek
mgr Ewa Müller 
mgr Bartłomiej Kiełtyka  
mgr Lucyna Zawilińska

Nauczyciele religii
s. Dorota Zając 
ks. Wojciech Mazurek 

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Urszula Bulińska 
mgr Małgorzata Kędzior
mgr Elżbieta Zagórska 
mgr Łukasz Stelmach 
mgr Krystyna Zawadzka 
mgr Danuta Zimowska  
mgr Marek Szura 

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Tomasz Chmura 
mgr Maciej Śliwa 
mgr Piotr Tenerowicz 

Biblioteka szkolna
mgr Bartłomiej Kiełtyka 

Świetlica szkolna 
Wychowawczyni - mgr Mariola Tutko

382570