Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

Dyrektor szkoły siedzący za biurkiem  
 
Dyrektor szkoły
mgr Sławomir Kowalski
Pełni funkcję dyrektora szkoły od sierpnia 2002 roku.

Z wykształcenia jest dyplomowanym nauczycielem historii. Jako nauczyciel pracuje już ponad 33 lata - dorobkiem tego okresu jest wiele osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą. 
Celem, jaki postawił sobie, jest dbałość o dobro dzieci i szkoły oraz sukcesywne podnoszenie poziomu nauczania w szkole. W czasie wolnym pasjonuje się sportem, brydżem, historią najnowszą, turystyką 
i militarystyką.

Pani stojąca na tle pucharów  
V-ce dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Buźniak
pełni funkcję zastępcy dyrektora od sierpnia 2001 roku.  

 
 
        
Znakomita większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani. 
 

 

Pedagog szkolny
mgr Renata Tatko 

Nauczanie zintegrowane 
mgr Wiesława Ptaszek 
mgr Ewa Chrzanowska 
mgr Małgorzata Buźniak 
mgr Lucyna Ciszczoń 
mgr Agata Przybycień 
mgr Ewa Ziemba 
mgr Agata Zębala 
mgr Małgorzata Szurek 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
mgr Klaudia Obrzut 
mgr Małgorzata Tokarz 
mgr Piotr Przyrowski 
mgr Lucyna Rybczyk 
mgr Bożena Skałba
mgr Agnieszka Sztaba 
mgr Małgorzata Świerz 
mgr Dorota Zagórska 
mgr Sylwia Zimowska 
mgr Sławomir Kowalski 
mgr Paulina Filar - Bochenek  
mgr Bartłomiej Kiełtyka 

Nauczyciele religii
s. Katarzynac Wójcik 
mgr Paryk Czech

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Urszula Bulińska 
mgr Małgorzata Kędzior
mgr Elżbieta Zagórska 
mgr Łukasz Stelmach 
mgr Krystyna Zawadzka 
mgr Danuta Zimowska  
mgr Marek Szura 

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Tomasz Chmura 
mgr Maciej Śliwa 
mgr Piotr Tenerowicz 

Biblioteka szkolna
mgr Bartłomiej Kiełtyka 

105308