Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Pedagog i psycholog szkolny

Treść

Pedagog szkolny mgr Renata Tatko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1240

1325 - 1430

1100 - 1245

1345 – 1545

800 -  1240

800 – 945

1140 - 1240

800 – 1245

 

 

 

 

 

 

Psycholog szkolny mgr Natalia Michalik

Poniedziałek

800 - 1000

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

105288