Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Pedagog i psycholog szkolny

Treść

Pedagog szkolny: mgr Renata Tatko

Poniedziałek   Wtorek   Środa Czwartek Piątek

7.30 - 10.00

12.00 - 14.30     

7.30 - 9.55

10.40 - 12.35     

15.20 - 17.00

7.25 - 9.55     

7.30 - 7.50

8.50 - 14.30   

7.30 - 9.30

11.45 - 12.45   

Psycholog szkolny: mgr Jadwiga Korpacka-Macek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Nieczynnne     

7.30 - 12.30     

14.30 - 17.30   

Nieczynne   

7.30 - 12.30   

Pedagog specjalny: mgr Renata Tatko

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

10.00 - 12.30   

13.35 - 14.35   

      ----             

     ----           

10.30 - 11.45

Pedagog specjalny: mgr Małgorzata Świerz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.30 - 8.30       

Nieczynne        

10.50 - 11.35   

8.55 - 9.40   

9.50 - 11.20  

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

203113