Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Pedagog i psycholog szkolny

Treść

Pedagog szkolny: mgr Renata Tatko

Poniedziałek   Wtorek   Środa Czwartek Piątek

7.30 - 10.40

13.25 - 14.30

7.30 - 11.45

15.30 - 16.30

8.45 - 11.45

12.30 - 13.00

7.30 - 7.50

8.50 - 13.00

9.30 - 11.45

12.30 - 14.30

Psycholog szkolny: mgr Jadwiga Korpacka-Macek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Nieczynnne

8.00 - 13.00

7.30 - 10.30

Nieczynne

8.00 - 13.00

Pedagog specjalny: mgr Renata Tatko

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

10.40 - 12.40

13.30 - 15.30

7.30 - 8.00

13.00 - 14.00

13.00 - 14.30

7.30 - 9.30

Pedagog specjalny: mgr Małgorzata Świerz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.30 - 8.30

Nieczynne

10.50 - 11.35

8.55 - 9.40

9.50 - 11.20

 

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

158544