Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Projekt „Trzymaj formę!”

Projekt „Trzymaj formę!”

Treść

W kończącym się już roku szkolnym nasza szkoła włączyła się i aktywnie uczestniczyła w realizację edukacyjnego programu „Trzymaj Formę!”.

Ta inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną, została skierowana do uczniów najstarszych klas oraz do rodziców, gdyż to oni wywierają decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci.

Klasy siódme i szóste zrealizowały szereg projektów, które służyły promocji aktywności fizycznej, uczyły prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie.

Klasy 6a i 6b zrealizowały projekt pt.Poznajemy rolę aktywności fizycznej – quiz dla uczniów” 
w ramach którego zgromadzili informację na temat aktywności ruchowej, poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz opracowali gazetkę klasową. Przeanalizowali wiedzę na temat anatomii człowieka w kontekście rozwoju ruchowego, opracowali zasady przeprowadzenia quizu, zbudowali bazę pytań oraz zorganizowali turniej międzyklasowy.

Klasa 7a brała udział w projekcie na godzinach z wychowawcą. Najpierw omówiono, co i w jakich proporcjach należy jeść, żeby było zdrowo. Uczniowie byli podzieleni na grupy i wykonali plakaty, zrobili ulotki i komiks. Ulotki i komiks skserowali i rozdali w klasach 1-3, gdzie przy okazji przybliżyli dzieciom temat zdrowego odżywiania.

Klasa 7b również pracowała z podziałem na grupy, w których pracowali podczas całej realizacji projektu. Wykonali swoje logo oraz wybrali nazwę grupy. Każda grupa utworzyła swój plakat z talerzem zdrowia i zaprezentowała go pozostałym omawiając szczegóły. Dwa spotkania przeznaczyli na zabawy integracyjne zamieszczone w aneksie dołączonym w broszurze scenariuszy opracowanych w ramach programu „Trzymaj formę”. Uczniowie bardzo polubili te zabawy i chętnie je wykonywali. 

Największą część w realizacji projektu przeznaczono na nakręcenie filmu na temat „Co robisz codziennie dla zdrowia”. Wybrano reżysera filmu oraz scenarzystę a także osoby odpowiedzialne za zmontowanie filmu. Ustalono co znajdzie się w filmie i kto jest odpowiedzialny za przesłanie materiałów do jego realizacji. Na koniec klasa dokonała samooceny podjętych działań oraz oceny produktu finalnego czyli filmu. Klasa 7b zgodnie stwierdziła, że jest zadowolona z realizacji tego projektu.

Klasa 7c w sumie poświęciła ponad 20 godzin na pracę przy projekcie. Na lekcjach z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych poszerzali wiedzę z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zdrowego odżywiania oraz destruktywnego wpływu używek na organizm młodego człowieka.

Następnie, jako faza wstępna przed rozpoczęciem działań związanych z projektem realizowanym 
w przedszkolu „Ruch jest łatwy – jak zamienić bierność na aktywność”, przygotowywali profil odbiorcy swoich działań. Oglądając filmy edukacyjne i czytając materiały wzbogacali wiedzę na temat rozwoju dziecka, by w odpowiedni sposób przejść przez kolejne fazy projektu. Plakaty edukacyjne, prezentacje multimedialne, opracowanie scenariuszy spotkań oraz licznych gier i zabaw integracyjnych, to wszystko przygotowało chłopców z klasy 7c na spotkania z poszczególnymi grupami dzieci w wieku przedszkolnym, podczas których w ciekawy sposób zaprezentowali efekty swojej pracy 
i zachęcili najmłodszych do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i zdrowej, bogatej w owoce 
i warzywa diety. Kolejnym etapem było zaproszenie 5 i 6 - latków na zajęcia na salę gimnastyczną w szkole. Najmłodsi mieli okazję przekonać się jak to już wkrótce będzie wyglądał prawdziwy wf w szkole.

Dziękujemy szkolnemu koordynatorowi projektu, wychowawczyni klasy 7c, p. Sylwii Zimowskiej, która czuwała nad przebiegiem poszczególnych faz projektu oraz wychowawcom tych klas, które również zaangażowały się w realizację wybranych zagadnień. Podziękowania kierujemy również nauczycielowi plastyki, który służył pomocą w opracowaniu narzędzi wizualnych, nauczycielom wychowania fizycznego, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zajęć wychowania fizycznego poprowadzonych przez klasę 7c z przedszkolakami oraz sędziowali emocjonujący mecz, na który 
w ramach realizacji programu szkolna reprezentacja piłki siatkowej do wspólnej rywalizacji zaprosiła rodziców.

Jesteśmy zadowoleni z efektów wspólnej pracy. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu poszczególnych klas oraz realizacji planowanych działań, udało się zwiększyć świadomość i motywację do dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną już od najmłodszego wieku. Pogłębiliśmy wiedzę na temat ogromnej roli aktywnego trybu życia oraz zdrowej zbilansowanej diety i zrozumieliśmy, że u większości z osób wprowadzenie kilku niewielkich prozdrowotnych zmian może spowodować ogromną różnicę.

Certyfikat projektu „Trzymaj formę” – pdf

Aktywność fizyczna wśród dzieci w przedszkolu - prezentacja pdf

Ruch jest łatwy - prezentacja pdf

Edukacja konsumencka - prezentacja pdf

422051