Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Tryb i terminarz zwrotu podręczników i książek w roku szkolnym 2023/2024

Tryb i terminarz zwrotu podręczników i książek w roku szkolnym 2023/2024

Treść

Publikujemy informację biblioteki szkolnej w sprawie trybu i terminów zwrotu podręczników i książek w roku szkolnym 2023/2024. Przypominamy również, że biblioteka szkolna umożliwia uczniom klas 1-7 MZS nr 6 w Gorlicach wypożyczanie książek na czas wakacji. Informujemy jednak, że ze względu na akcję zbiórki podręczników oraz inne działania związane z zakończeniem bieżącego roku szkolnego, biblioteka szkolna w ostatnich dniach nauki, począwszy od 14 czerwca 2024 r. będzie przyjmować jedynie zwroty lektur, beletrystyki i literatury popularnonaukowej.

Tryb i terminarz zwrotu podręczników i książek w roku szkolnym 2023/2024

W klasach 1-3 wychowawcy zbierają podręczniki od swoich uczniów w klasach w wybranym przez siebie terminie oraz weryfikują ich stan.

Podręczniki w oddziałach 4-8 będą zbierane w bibliotece szkolnej hurtem od każdego z uczniów w danej klasie. W podanym dniu uczniowie powinni stawić się w szkole z kompletem podręczników, który został im wydany na początku roku szkolnego.

Komplety podręczników w tym roku składają się odpowiednio:

– w klasie 8 – 11 podręczników (j. angielski nie był w tym roku wydawany),
– w klasach 7 – 11 podręczników,
– w klasach 6 – 10 podręczników (matematyka dwuczęściowa),
– w klasach 5 – 10 podręczników (matematyka dwuczęściowa),
– w klasach 4 – 9 podręczników (matematyka dwuczęściowa),
– w klasach 3 – 6 podręczników (poszczególne edukacje dwuczęściowe, przyroda, j. Angielski),
– w klasach 2 – 5 podręczników (poszczególne edukacje dwuczęściowe, j. Angielski),
– w klasach 1 – 7 podręczników (edukacja zintegrowana czteroczęściowa, matematyka dwuczęściowa, j. angielski).

Zbiórka podręczników dla klas 4-8

Klasy 4-8 będą przychodzić na wyznaczoną godzinę w asyście wychowawcy lub nauczyciela pod którego opieką aktualnie będą, ustawiając się w kolejności alfabetycznej przed wejściem do biblioteki. Uczniowie będą zdawać po kolei komplety książek, co zostanie zapisane na liście kontrolnej, na której będą odnotowywane również ewentualne braki i przypadki zniszczenia podręcznika. W związku z wykładnią wicedyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. (nr pisma DPNP-WPiP.4018.51.2021.BS), w naszej szkole obowiązuje zapis w regulaminie biblioteki szkolnej, mówiący o konieczności odkupienia przez rodzica zagubionego lub zniszczonego podręcznika. Niewywiązanie się ze zobowiązania wobec biblioteki w tym zakresie może być podstawą do obniżenia stopnia z zachowania.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej w następujących terminach poszczególne oddziały klas 4-8 w celu zwrotu podręczników:

14 czerwca (piątek)

– klasa 4b – 1 lekcja, po godz. 8.00
– klasa 4a – 2 lekcja, po godz. 8.50
– klasa 5a – 3 lekcja, po godz. 9.50
– klasa 7c – 4 lekcja, po godz. 10.40
– klasa 6b – 5 lekcja, po godz. 11.30
– klasa 5b – 6 lekcja, po godz. 12.30

17 czerwca (poniedziałek)

– klasa 8a – 1 lekcja, po godz. 8.00
– klasa 7a – 2 lekcja, po godz. 8.50
– klasa 7b – 3 lekcja, po godz. 9.50
– klasa 6a – 4 lekcja, po godz. 10.40

Bardzo prosimy rodziców o zweryfikowanie stanu i kompletu podręczników dzieci. Szczególnie tę prośbę kierujemy do rodziców, których dzieci kończą w tym roku szkolnym klasę 1, 4 i 7, ponieważ w tych rocznikach podręczniki są najnowsze. Ci z Państwa, którzy już dziś wiedzą, że Państwa dziecka nie będzie w szkole w dniu zbiórki podręczników w jego klasie, prosimy o wcześniejsze przysłanie dziecka z kompletem podręczników do biblioteki szkolnej.

Prosimy również rodziców uczennic i uczniów naszej szkoły, których dzieci uczęszczają do obecnej klasy 8 i kończą w tym roku edukację w MZS nr 6 w Gorlicach, o przypomnienie dzieciom o konieczności wywiązania się z obowiązku zwrotu nie tylko podręczników, ale również książek z biblioteki szkolnej.

406463