Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna - ważne informacje

Stołówka szkolna - ważne informacje

Treść

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2023r. obowiązywać będzie wyłącznie bezgotówkowa forma płatności.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem na konto szkoły Nr 08 2030 0045 1110 0000 0160 6960 do 10 dnia każdego miesiąca. Płacąc drogą elektroniczną w tytule płatności należy podać Imię i nazwisko dziecka, klasę i abonament za jaki miesiąc, oraz czy płatność jest za obiady szkolne czy za przedszkole.

Po upływie tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.

Abonament za wrzesień 2023r. wynosi 123,50 zł.

Brak możliwości wykupu pojedynczych obiadów.

Obiady będą wydawane od poniedziałku do piątku od 11:45 – 14:30.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto.

Więcej informacji w zakładce Stołówka.

273341