Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu

Treść

 
Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Miastem Gorlice ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

  1. www.mzs6gorlice.pl
  2. www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej:

1) Sekretariat MZS nr 6 w Gorlicach , ul. Hallera 79 , I piętro , p. nr. 216

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Sekretariacie MZS nr 6 w Gorlicach do 30.09.2022r. dla rekrutacji uzupełniającej na kursy.

Załącznik - Lista zaplanowanych zajęć - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (...)

Załącznik - Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi (...) 

 

130562