Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Laboratoria Przyszłości w Szóstce

Laboratoria Przyszłości w Szóstce

Treść

O programie:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Udział szkoły w programie:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gorlicach przystąpiła do programu #LabolatoriaPrzyszłości i otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu technicznego. Dzięki temu uczniowie będą mogli poszerzać swoja wiedzę i umiejetności za pomocą najnowszych technologii.

W ramach realizacji 60% przyznanych środków szkoła otrzymała:

  1. Drukarka 3D Flashforge Adventurer 4 (1 szt).
  2. Filament do drukarki 3D
  3. Zestaw okularów ClassVR Premium - 12 szt
  4. Dostęp do portalu CLASSVR - licencja na 5 lat

Powyższy sprzęt pozwoli uatrakcyjnić nie tylko obowiązkowe zajęcia  edukacyjne (historia, geografia, biologia, plastyka itp) a także zajęcia pozalekcyjne np kółka zainteresowań.

 

130562