Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Konkurs na Najwszechstronniejszego Sportowca

Treść

W tym roku szkolnym wznawiamy konkurs na Super-Sportowca MZS NR 6 w Gorlicach.
Mamy nadzieję, że w tym roku uda się wyłonić najwszechstronniejszego sportowca naszej szkoły.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu:

Konkurs Na Najwszechstronniejszego Sportowca Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4 –8 SP.
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wszechstronnego sportowca MZS Nr 6.
Wyniki zostaną ogłoszone na akademii kończącej rok szkolny.
Wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych rocznikach z podziałem na dziewczynki i chłopców, i Super-Sportowiec MZS Nr 6.
Aby wziąć udział w konkursie należy gromadzić wszystkie osiągnięcia sportowe, zarówno szkolne jak i pozaszkolne. Osiągnięcia poza szkolne muszą być potwierdzone przez trenerów, opiekunów, bądź rodziców.
Osiągnięcia uczniowie zbierają do końca maja, po czym do końca pierwszego tygodnia czerwca przekazują je w formie listy nauczycielom wychowania fizycznego.
Liczy się liczba udziałów i zdobytych miejsc w zawodach.
Im częściej uczeń reprezentuje barwy szkoły, większa ranga zawodów i wyższe miejsce na nich zdobyte, tym więcej punktów uczeń zyskuje.
 
Punktacja:
Premia specjalna za reprezentowanie barw szkoły od szczebla miejskiego – 15 pkt
Zawody międzynarodowe – 10 pkt
Zawody ogólnopolskie – 8 pkt
Zawody wojewódzkie – 7 pkt
Zawody rejonowe – 6 pkt
Zawody powiatowe – 4 pkt
Zawody miejskie – 2 pkt
Miejsce I – 6 pkt
Miejsce II – 4 pkt
Miejsce III – 2 pkt
 
Punkty za reprezentowanie barw szkoły, udział w zawodach i punkty za miejsca się sumują
Tytuły SUPER-SPORTOWCA otrzymują zwycięzcy w poszczególnych rocznikach, a ten, kto będzie miał najwięcej punktów otrzymuje tytuł SUPER-SPORTOWCA ROKU.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Uczestnicy przedstawiają swoje osiągnięcia w formie listy z podaną nazwą imprezy i zajętym na niej miejscem.
Zamiast listy mogą być ksera dyplomów, potwierdzone podpisem rodziców/opiekunów
Prawdziwość informacji potwierdza rodzic swoim podpisem
Jury zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych.

Decyzja jury jest ostateczna.

 

Autor: mgr Piotr Tenerowicz

 

49264